search-btn

TP CHIP KIT

Kassen, der optimerer din fliskvalitet!

TP CHIP KIT er den samlede løsning til optimering af fliskvaliteten, når denne skal bruges til fyringsformål. Ved brug af TP CHIP KIT undgår du de stikkere, der kan genere dit fyr.

Læs mere om flis til fyring her


KASSEINDHOLD
I CHIP KIT kassen indgår stikkerbryderer samt den bøjle, der kan monteres i det øvre rotorhus. Den sikrer, at alt materiale kommer igennem kniv/stikkerebryderne, førend det kastes ud. alle nødvendige bolte og møtrikker til monteringen indgår naturligvis også.

Både stikkerbryder type A og type B indgår i kasseløsningen, da valget af type afhænger af, hvor ensartet man ønsker flisen (undtagen TP 130,165,175,215,280 som kun har en variant). Se indholdseksempler herunder:

TP CHIP KIT er ekstraudstyr og findes til alle TP Flishuggere
undtagen TP 100 PTO samt TP 230 PTO og TP 270 PTO,
hvor stikkerebrydere type A er standardudstyr. 

TP 130

Tpchitkit130

TP 200

Tpchipkit200

TP 400

Tpchipkit400