search-btn

TP GARANTI

Værd at vide om 3 års TP GARANTI


3 års TP GARANTI på alle maskinens komponenter- undtagen sliddele

3 års TP GARANTI omfatter alle komponenter på din TP Flishugger, uanset om delene er fremstillet på vores egen fabrik eller stammer fra en underleverandør, såsom motor, hydraulikkomponenter, gear m.m. Vi tager dermed ansvaret for maskinens samlede kvalitet og driftssikkerhed.

  • Garantien dækker levering af nye komponenter og reservedele i tilfælde af fejl og mangler i konstruktion, materiale eller fremstilling, men omfatter ikke omkostninger til arbejdsløn, ophold og transport i forbindelse med udbedringen
  • Du kan altid frit vælge serviceværksted til løbende servicetjek af flishuggeren, så længe der udelukkende anvendes originale TP reserve- og sliddele
  • Vær opmærksom på, at der IKKE ydes garanti på sliddele. Med sliddele forstås bl.a. filtre, remme, koblinger, olier og væsker, gløderør, lejer, knive, modstål, afstrygere, udskiftelige svøb, PTO aksler, udkasterrør, udkastevinger, batterier samt dele udsat for normalt forekommende slid.Overfladebehandling er ligeledes ikke dækket

I tilfælde af en garantisag bedes du henvende dig hos den forhandler, hvor du har købt maskinen.

 

Garantien kræver også lidt af dig

3 års TP GARANTI forudsætter, at du overholder følgende i garantiperioden:

  • Anvend udelukkende originale TP reserve- og sliddele
  • Overhold alle servicetjek jvf. manualen. Dokumentation for dine servicetjek skal medsendes i tilfælde af en garantireklamation

Ved enhver henvendelse vedrørende garanti skal du kunne forevise original faktura indeholdende salgsdato, maskinnummer, maskintype, maskinmodel, kundenavn og –adresse samt forhandlernavn og -adresse.
3 års TP GARANTI bortfalder ved fejl eller mangler, der skyldes forkert montering af reserve- eller sliddele, uautoriserede ændringer af maskinen eller uhensigtsmæssig brug.

Garanti Logo

Som en af de eneste producenter af flishuggere
på verdensplan tilbyder Linddana 3 års garanti
på det samlede sortiment af TP Flishuggere til
landskabspleje (TP 100 - TP 275).

 

TP 320 og TP 400: 1 års garanti
De to store flishuggere TP 320 og TP 400 - til intensiv og vedligeholdelseskrævende biomasseproduktion - leveres som altid med 1 års garanti.

Vil du vide mere om 3 års TP GARANTI?
Læs de samlede salgs- og leveringsbetingelser