search-btn

HVAD PÅVIRKER DIN FLISKVALITET?

10 faktorer, som afgør din fliskvalitet

 

Hvad enten du gør en forretning ud af at sælge din træflis til kraftvarmeværker eller du bruger dit slutprodukt hjemme i eget fyr, så er flis ikke bare flis. Her kan du se, hvilke 10 primære faktorer, der afgør værdien af din flis - især når denne anvendes til brændsel. 

 • 1. Skarpheden af dine knive. At knivene i din flishugger er skarpe, er grundstenen for at skabe kvalitetsflis. Læs mere om flishuggerknive her.

 • 2. Skarpheden af modstålet. Modstålet skal være skarpt og korrekt justeret. Ved et slidt modstål bliver flisen ofte “langhåret”, og brændstofforbruget stiger væsentligt.

 • 3. Afstand ml. knive og modstål For optimal drift skal afstanden mellem de skarpe knive og modstål være korrekt justeret. Denne afstand varierer på de forskellige modeller. Læs mere om, hvorfor afstanden er så vigtig her.

  • 4. Undgå stikkere med et TP CHIP KIT. Ved montering af TP CHIP KIT bestående af blændplade og stikkebrydere opnår man en mere ensartet fliskvalitet uden lange stikkere.
 1. 5. Valsehastighed: Valsehastighed er en medspiller i forhold til størrelsen på flisen, men den er også bestemmende for kapaciteten på maskinen. Ved langsom hastighed opnås en finere flis. Hurtig valsehastighed giver en grovere flis.

 2. 6. Træsort "Du bliver, hvad du spiser", er der nogen, der siger. Og det gælder også her. Du får aldrig finere flis end det træ, som du flishugger, tillader. Man kan flishugge næsten alle træsorter, herunder både nåletræ og løvtræ. Nåletræ indeholder harpiks, som gør at overfladen i snittet kan virke en smule flosset, hvorimod løvtræ oftest fremstår med et glat/skarpt snit pga. træstrukturen.

 3. 7. Træanvendelse. Dit slutprodukt varierer alt efter, om du anvender heltræer (med nåle/blade, grene, bark og stammeved), hugstaffald (mere nåle/blade, grenmateriale og mindre stammeved) eller rundtræ (kun stammeved og bark, hvor træet er afgrenet). Flis fra stammeved giver en forholdsvis grov og kompakt flis, men har til gengæld den største brændværdi. 

 4. 8. Flishuggermodel. Den teknik, som du flishugger ved, er naturligvis også afgørende for dit resultat. Hovedreglen er dog altid, at en stor maskine (Ø åbning) = stor grov flis, lille maskine = fin flis.

 5. 9. Trætørhed: Vandindholdet i flisen er af stor betydning for flisens energiindhold og dermed også for kvaliteten. Træ, der er lagret inden flishugningen, har ikke så høj en vandprocent. Det anbefales, at træet lægges til tørring inden flishugningen for at opnå fin kvalitet, der er velegnet til et mindre stokerfyr. 
  Hvis træet er frisk, bliver flisen typisk grovere i kvaliteten. Det harmonerer fint med flis til kraftvarmeværkerne. Her foretrækkes en temmelig våd flis, da vandet udnyttes til damp ved forbrændningen.  

 6. 10. Urenheder Træ til flisning må IKKE indeholde sten, jord, sand, metalgenstande eller andre fremmedlegemer. Det vil slide og eller ødelægge knive, modstål m.m. og i sidste ende medføre driftsstop og for store vedligeholdelsesomkostninger.

 

Der er ikke én entydig gylden regel for, hvad der er god fliskvalitet. Det kommer helt an på, hvad flisen skal anvendes til. En fin/lille flis er ideel til villafyr og andre mindre anlæg. En mellemstørrelse flis anvendes i lidt større anlæg, mens kraftvarmeværker typisk efterspørger en grov flis til deres produktion. 

TP 175 PTO 29 400X269